5-  وقتی خودت سرنوشتت را خراب می کنی از روزگار انتظار خوشبختی نداشته باش.

6-  اگر تو از آموختن سر پیچی کنی هیچ وقت به مقام و منزلت بالا نخواهی رسید.

7-  چوب درختان بی ثمر را می سوزانند زیرا برای بی ثمری همین کار شایسته است .

8-  با فرا گرفتن علم و دانش مقام تو را از آسمان فراتر می رود و آسمان را  به فرمان خود درخواهی آورد .

9-  مواظب باش بی جهت نویسندگی و شاعری را دانش به حساب نیاوری.

10-  بله نویسندگی و شاعری هر دو نوعی سخن است اما هیچ شباهتی به  سخنان وحی پیامبر  ندارد .

11- اگر تو حرفه ی شاعری را انتخاب کردی، کسی دیگر هم نوازندگی و خوانندگی را پیشه خود قرار می دهد.

12-   در جایی که مطربان و نوازنندگان می نشینند تو سرپا هستی ( ارزش مطربان از تو بیش تر است) پس باید زبان گستاخت را کوتاه کنی .

13-   تا کی می خواهی چهره ی همچون ماه و گیسوان خوش بو را به لاله و شمشاد تشبیه کنی و آنها را توصیف کنی ؟

14-   با وجود زهد و پرهیزکاری عمار و ابوذر آیا شایسته است که عنصری محمود غزنوی را ستایش کند؟

15-   من کسی هستم که مروارید پر از ارزش سخن فارسی را درپای صاحبان قدرت ( خوکان ) نثار نمی کنم .

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ساعت 7:44  توسط علي طالبی زرنق  |